Värdegrund för Skutskärs IF Bandyklubb

Allas lika värde

Det viktigaste i vår förening är jämställdhet och jämlikhet. Detta innebär att vi inte gör skillnad på nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning. Dessa saker, i tillägg till fysiska och psykiska förutsättningar, får aldrig utgöra ett hinder för deltagande. Ekonomiska resurser fördelas lika mellan könen. I Skutskärs IF Bandy är alla som vill delta välkomna.

All ungdomsverksamhet bedrivs i enlighet med FN:s barnkonvention som finns anslagen i föreningens lokaler.

Bandy ska vara en billig sport att bedriva, framförallt för barn och ungdomar. Idrott får aldrig bli en klassfråga, och ingen ska känna sig utestängd av ekonomiska skäl.

Gröngul glädje och gemenskap

Dessa ledord är starka drivkrafter för att kunna utöva bandy. I vår förening är gemenskapen och glädjen som uppstår viktiga grundpelare för föreningens fortlevnad. Gemenskapen och det hårda arbetet i föreningen har fört bandyn i Skutskär till den plats där den är idag. Detta ska föra föreningen framåt även i framtiden. Vi ska känna stolthet över det vi åstadkommer både på isen och i andra sammanhang i samhället.

Delaktighet och demokrati

Alla medlemmars röst har lika värde. Det är grunden i föreningsdemokratin. Delaktighet innebär att som deltar får vara med och bestämma om vår gemensamma verksamhet. Allas lika värde är en viktig parameter för att demokratin och delaktigheten ska fungera som bäst.

Rent och juste spel

Skutskärs IF Bandy står bakom rent spel och ärlighet. Vi ser detta som förutsättningar för tävlande och medverkande på lika villkor. Överenskommelser ska följas medan god etik och moral alltid ska efterlevas. Föreningen ska aktivt arbeta mot doping, osund ekonomi, matchfixning samt annat fusk. Mobbning, trakasserier och våld accepteras aldrig i vår förening.

Kontaktuppgifter

Postadress
Box 54
81422 Skutskär

Telefon
0705578375
Epost
sifbandy.kansli@gmail.com ​​​​​​​
Föreningsnummer
25582-02

Organisationsnummer
817301-2678
Bankgiro
5572-4884